DirectSupport.nu!

Personeel & Organisatie

P&O, personeelszaken, HR(M), verschillende afkortingen die over het zelfde onderwerp gaan. Personeelszaken/P&O is over het algemeen uitvoerend, HRM/HR is vaak strategisch van aard. In de basis zijn het allemaal activiteiten of afdelingen die de organisatie ondersteunen in alle onderdelen die te maken hebben met de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. De inzet van uw medewerkers is essentieel voor het optimaal presteren van uw bedrijf, want niet alleen de omgeving verandert maar ook uw medewerkers. De jongere generatie hebben weer hele andere wensen en verwachtingen dan de oudere generatie medewerkers. Ook de arbeidsverhoudingen zijn veranderd. Gezag is niet meer automatisch verbonden aan uw positie, maar moet als het ware worden ‘verdiend’. Dit kunt u realiseren door te investeren in gezonde arbeidsrelaties, uw medewerkers te faciliteren bij het uitoefenen van hun werk en hen te stimuleren om hun talenten verder te ontwikkelen. Tenslotte zijn er naast de vaste medewerkers ook steeds meer flexibele medewerkers, zoals uitzendkrachten en zzp‘ers, werkzaam.

De aanpak van het Dienstencentrum

Het Dienstencentrum heeft de expertise in huis om u te ondersteunen bij een aantal van uw personele vraagstukken. Wij kunnen u ondersteunen en adviseren diverse gebieden:

  • Advisering P&O. Niet altijd echter beschikt u over de tijd of deskundigheid om effectief bezig te zijn met personeelsvraagstukken. In die gevallen helpt het inschakelen van externe deskundigheid van het Dienstencentrum.
  • Beschrijven functies voor een bedrijf. De CAO verplicht bedrijven tot het indelen van de functies in het eigen bedrijf. Als instrument dient een functiebeschrijving meerdere doeleinden: duidelijkheid in taken en verantwoordelijken, maar ook als basisdocument voor het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken.
  • Beschrijven competenties: Competenties zijn de optelsom van individuele kwaliteiten van een medewerker die tot uiting komen in diens houding en gedrag en die hem of haar in staat stellen om succesvol te zijn in een bepaalde functie. Het gaat bij deze competenties om kenmerken van een persoon.
  • Functioneren en beoordelen. De leidinggevende speelt een cruciale rol bij het binden, ontwikkelen en beoordelen van personeel. Want naast het managen van productie is de leidinggevende ook verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van medewerkers.
  • Medewerkers tevredenheidsonderzoek. In een prettige werkomgeving gaan medewerkers beter presteren. Het is dus belangrijk om medewerkers tevreden te houden. Ook is het inventariseren van de medewerker tevredenheid een verplicht onderdeel van de Risico-inventarisatie.
  • Bij het Dienstencentrum kunt u naast de gedrags- en persoonlijkheidstesten (PPA) ook terecht voor niveau- en capaciteiten testen.

Meer informatie?

Voor meer informatie stuur een mail naar info@dienstencentrum.com of bel 020 5435557.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.