DirectSupport.nu!

Medewerkers tevredenheidsonderzoek 

Het Dienstencentrum kent twee vormen van medewerkerstevredenheidsonderzoek. Namelijk de MTO en de OMT MKB een kortere versie voor kleinere bedrijven. Informatie voor de MTO vindt u hieronder. Infromatie voor de OMT MKB (kleinere bedrijven) vindt u onder de button: Hoe tevreden zijn uw medewerkers?

Medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO)

Goed en gemotiveerd je werk kunnen doen, nu en in de toekomst. Dat is natuurlijk wat iedere werkgever verlangt van hun medewerkers. Maar hoe wordt daar over nagedacht? Wellicht gaan uw medewerkers op dit moment fluitend naar het werk, maar hoe lang houden zij dat (nog) vol? En gaan uw werknemers nu inderdaad fluitend naar hun werk? Investeren in gezonde, competente, gemotiveerde werknemers is investeren in duurzame inzetbaarheid.

De inzet en betrokkenheid van de medewerkers is bittere noodzaak om het bedrijf draaiende en succesvol te houden. Wat namelijk vaak wordt vergeten is dat de winst van het bedrijf wordt gehaald uit de medewerkers! Reden genoeg om te luisteren naar de medewerkers. Dit kan door middel van dit medewerkertevredenheidsonderzoek.

De aanpak van het Dienstencentrum

Het Dienstencentrum heeft een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) ontwikkeld afgestemd om onze sector. Uit dit medewerkertevredenheidsonderzoek komen de meningen, verwachtingen en oordelen van het personeel naar voren. De mening van de medewerkers binnen uw organisatie is gecheckt op de volgende onderdelen:

  • Organisatie van het werk; in deze categorie gaat het over hoe het gesteld staat met de arbeidsvoorwaarden, de inhoud van de functie en hoe de communicatie verloopt tussen collega’s en leidinggevenden.
  • Ontwikkeling; deze categorie gaat over de ontwikkeling van de medewerker. In hoeverre vindt de medewerker dat hij of zij voldoende mogelijkheden heeft tot ontwikkeling en in hoeverre hij of zij zelf het initiatief neemt om verder te ontwikkelen. Tevens wordt er inzicht verschaft of er vanuit de organisatie voldoende gestimuleerd wordt om te groeien in persoon en in functie.
  • Psychosociale arbeidsbelasting; psychosociale arbeidsbelasting betreft thema’s als seksuele intimidatie, agressie op de werkvloer, pesten op het werk. Maar ook het psychisch aankunnen van de functie. Is het werk wat uitgevoerd moet worden te hoog gegrepen of misschien wel juist beneden het kunnen. Tevens gaat het over de balans tussen werk en privé. Indien negatieve werkdrukverschijnselen langdurig worden genegeerd kan het leiden tot ernstige klachten en ziekte. Voorbeelden hiervan zijn: overspannenheid, depressiviteit en burn-out. Daarnaast heeft werkdruk ook invloed op lichamelijke klachten zoals hart- en vaatziekten en aandoeningen aan het bewegingsapparaat.
Werkwijze

Het MTO bestaat uit een anonieme enquête. Daarnaast kunnen er een aantal verdiepingsinterviews worden afgenomen. Het aantal interviews is afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Om zoveel mogelijk maatwerk te kunnen leveren zal dit uiteraard in overleg met u worden besloten.

Meer informatie?

Wilt u graag persoonlijk met ons kennis maken neemt u dan contact op voor het maken van een afspraak. In een kort gesprek geven wij u vrijblijvend de juiste informatie. Bel voor een afspraak: 020 5435557 of mail naar info@dienstencentrum.com om meer informatie te vragen.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.