DirectSupport.nu!

Klanttevredenheidsonderzoek

U weet dat de eisen die uw klanten aan u stellen steeds sneller veranderen. Dat u inspeelt op die veranderende eisen ligt voor de hand. Hoe u dat precies moet doen is minder vanzelfsprekend. Kennis van uw markten en uw klanten en alles wat daarom heen gebeurt is van groot belang om adequaat te kunnen reageren op veranderende omstandigheden. Klantonderzoek laat zien hoe klanten u beoordelen. Het brengt de sterke en zwakke kanten van uw dienst­verlening in kaart en laat zien waar klanten behoefte aan hebben.

Klanttevredenheidsonderzoek zorgt ervoor dat u weet wat jullie klanten van jullie verwachten. Wat er anders en beter moet. Met deze informatie bent u in staat om klantgericht te sturen op die verwachtingen. Dit levert jouw bedrijf loyale klanten op die langer blijven, meer bij jullie afnemen en u eerder aanraden bij anderen.

De aanpak van het Dienstencentrum

Onderzoeken die het Dienstencentrum voor u als individuele opdrachtgever kan doen, zijn:

– Kwantitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek wordt gedaan  als de organisatie zich wil verantwoorden. Feiten (data) worden verzameld m.b.v. een vragenlijst. Een belangrijk aspect is dat we vooraf moeten weten wat de respondenten belangrijk vinden. Als de vragen er voor de leden voor hun gevoel niet toe doen krijg je snel de gedachte: “Zij weten niet wat er bij mij speelt!”.

– Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief wordt gedaan om te verbeteren of te innoveren. De focus ligt op motieven en behoeften. Gericht wordt op wat wij vinden en waarom.

– De combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek
  • Verkennend onderzoek: gestart wordt met verkennende diepte-interviews. Uit de gespreksverslagen worden de belangrijkste resultaten gefilterd, die daarna worden uitgevraagd in een vragenlijstonderzoek.
  • Verdiepend onderzoek. Gestart wordt met een vragenlijstonderzoek. Uit de data worden de belangrijkste resultaten gehaald. Met behulp van diepte-interviews gaan we op zoek naar de motieven hierachter.

Wanneer u ons wilt inschakelen, heeft u altijd eerst een (vrijblijvend) gesprek met één van onze adviseurs. Er wordt in goed overleg vastgesteld hoe uw vraagstuk het best ‘op maat’ kan worden opgelost en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Daarna kiest u of u met het Dienstencentrum in zee gaat. U ontvangt van ons een voorstel met hierin gespecificeerd wat wij kunnen doen, op welke termijn, hoeveel het kost en hoe u de informatie aangeleverd krijgt. De informatie is helder en compleet zodat u achteraf niet voor verrassingen staat.

Meer informatie?

Mail naar info@dienstencentrum.com of bel 020 5435557 om meer informatie te vragen.