DirectSupport.nu!

Juridische Dienst

Medewerkers

In uw bedrijf draait het om mensen. Het is belangrijk dat uw mensen gemotiveerd en bekwaam zijn. Ondernemen is aanpassen en veranderen. Maar wat te doen als werknemers niet mee kunnen of willen meebewegen in de door u gewenste richting? En staan uw loonkosten nog wel in een gezonde verhouding tot het resultaat van uw onderneming of is een reorganisatie noodzakelijk?

Contracten

Als ondernemer sluit u contracten. Met uw werknemers, maar ook met klanten en leveranciers. Staan de afspraken helder op schrift? Zitten er geen valkuilen in “de kleine lettertjes”?

Advies en hulp nodig?

De juristen van het Dienstencentrum staan u met raad en daad terzijde bij het oplossen van arbeidsrechtelijke en andere juridische vraagstukken waar u in uw bedrijf mee te maken heeft.

Welke ondersteuning bieden wij?

Het Dienstencentrum kan u ondersteunen bij:

Arbeidsrecht, onder andere:

  • Disfunctioneren: Wij adviseren over de juiste aanpak en beoordelen of het ‘ontslagdossier’ voldoende is om ontslag te realiseren. Als het even kan door middel van een ontslag met wederzijds goedvinden.
  • Reorganiseren: Een reorganisatie is een ingrijpende gebeurtenis. Wij zetten samen met u de route uit die nodig is om op een goede manier personeelsreductie te realiseren. Uiteraard met inachtneming van de wettelijke regels.
  • Arbeidsconflict: Conflicten kunnen hoog oplopen. Dat kost negatieve energie, vooral als er een juridische procedure dreigt. Wij ondersteunen bij het vinden van een oplossing, in overleg of desnoods via een gerechtelijke procedure.
  • Ontslag op staande voet: Het is een arbeidsrechtelijke noodgreep en alleen aan de orde bij zeer heftige situaties. Wij zetten in overleg met u de juiste (vervolg)stappen om de zaak tot een goed einde te brengen.
  • Functiebeschrijvingen: Actuele functiebeschrijvingen  helpen bij uw bedrijfsvoering. Ieders rol, taken en bevoegdheden zijn dan helder omschreven. Bovendien zijn functiebeschrijvingen  een onmisbaar instrument bij functionerings- en beoordelingsgesprekken. Wij stellen ze voor u op, uiteraard in overleg met u.
  • Competentieprofielen: Competenties zijn de optelsom van de individuele kwaliteiten van een medewerker die hem of haar in staat stellen om succesvol te zijn in een bepaalde functie. Wij helpen u een goede koppeling te leggen tussen de functies in uw onderneming en de daaraan verbonden competenties.

Contractrecht, onder andere:

  • Opstellen en beoordelen van contracten, ook arbeidscontracten

Andere rechtsgebieden via onze partners: 

  • Vragen over bijvoorbeeld huurcontracten, faillissementen of kwesties met uw verzekeraar? Ook op deze en andere rechtsgebieden kunnen wij u van dienst zijn. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Wat kunt u van ons verwachten?

Ons advies is persoonlijk en oplossingsgericht. Of het nu gaat om adviseren of procederen, uw belang staat voorop. Wij kennen uw bedrijfstak en de cao en bieden tegen een concurrerend uurtarief de ondersteuning waar u behoefte aan heeft.

Scan Juridische risico’s

Een eerste korte gratis check kunt u doen door de zelfscan juridische risico’s te doen via deze link. Nadat in kaart is gebracht waar verbeteringen gewenst zijn, kunnen  wij u met concrete middelen begeleiden bij het realiseren van uw doelstelling, namelijk het realiseren van een vitaal krachtige organisatie waarin het zowel voor u als ondernemer als voor de werknemers plezierig werken is.

Meer informatie?

Heeft u vragen? Bel ons: 020 5435557 of mai naar info@dienstencentrum.com.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.