DirectSupport.nu!

Waardestroombepaling

Bij Lean spreken we van waarde, wanneer iets bijdraagt aan de behoefte van de klant. Dit kan zijn het product of dienst, maar ook de handelingen in een bedrijf. Bij de waardestroombepaling zoomen we in op het proces en bepalen we hoe de waarde voor de klant door het bedrijf ‘stroomt’. Het is een van de grotere modules die we hebben en ook gelijk een van de belangrijkste.
Ons advies met behulp van waardestroombepaling geeft inzicht in:
  • Processtappen
  • Doorstroming in tijd
  • Knelpunten
  • Verbeterpotentieel
  • Handvatten en oplossingen.

De aanpak van het Dienstencentrum

Tijdens dit advies lichten we samen met uw medewerkers uw hele primaire proces door van A tot Z. Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf houden we in vier uur een Brown Paper sessie. Dat is een interactieve workshop waarbij we het proces visueel maken op de ‘muur’ (of bruin papier). Tijdens deze workshop zal de adviseur de processtappen kwantificeren en verspillingen definiëren. Vervolgens komen de knelpunten in het proces aan het licht en wordt er gekeken naar oplossingen.
Deze adviesmodule is het meest geschikt voor bedrijven die al reeds met Lean in aanraking zijn geweest en bijvoorbeeld al kennis hebben genomen van de module “8 verspillingen”.

Resultaat

Deze module geeft inzicht en overeenstemming onder uw medewerkers over het huidige proces. U krijgt inzicht in de grootste knelpunten en waarschijnlijk ook inzicht in irritaties of onenigheden op de werkvloer. U ervaart direct resultaat door de praktische handvatten voor procesverbeteringen en een actieplan om verspillingen en knelpunten tegen te gaan.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs. Het Dienstencentrum denkt graag met u mee over het best passende advies.
Wanneer u ons wilt inschakelen, heeft u altijd eerst een (vrijblijvend) gesprek met één van onze adviseurs. Er wordt in goed overleg vastgesteld hoe uw vraagstuk het best ‘op maat’ kan worden opgelost en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Daarna kiest u of u met het Dienstencentrum in zee gaat. Email ons via: info@dienstencentrum.com of bel: telefoonnummer: 020 5435557