DirectSupport.nu!

Uw bedrijf doorlichten

U herkent het vast. Je werkt al jaren op een zelfde wijze. En die werkwijze was succesvol. De organisatie is de afgelopen jaren met zorg opgebouwd. Maar veranderingen komen sneller op u af. Markt onder druk, overcapaciteit. Het moment is gekomen dat u zich als ondernemer afvraagt waar kan ik verbeteren? Hier en daar erger u zich aan de ‘traagheid’ van sommigen en financieel  kan het ook beter. En als er dan bepaalde gewoontes zijn ontstaan die niet nodig zijn of beter kunnen, dan zie je dat niet meer.

Even kijken hoe het zit? Een frisse kijk kan in zo’n geval verhelderend werken. De sterke en zwakke punten van het bedrijf worden gesignaleerd door vergelijkingen uit te voeren met soortgelijke bedrijven. Waar nodig krijgt u advies met betrekking tot een succesvolle aanpak voor de komende jaren.

De aanpak van het Dienstencentrum

De kunst is dan om de zaak objectief en in samenhang te benaderen. Het is overigens geen beoordeling. Het is een diagnose. De adviseur bezoekt u op het bedrijf om de interne analyse van uw organisatie uit te voeren. Het is overigens geen beoordeling. Het is een diagnose. Daarvoor dient de bedrijfsdoorlichting. Als resultaat krijgt u een rapportage waarop u kunt beslissen welke wijzigingen u in dit bedrijf kunt doorvoeren om optimaler te kunnen werken. 

U krijgt inzicht in de volgende belangrijke elementen:

  • Hoe is de verkoop georganiseerd? Welke respons hebben wij gekregen over de uitgevoerde verkoopactiviteiten?
  • Hoe is onze interne organisatie georganiseerd? Hoe zijn de taken en verantwoordelijkheden van de werknemers verdeeld? Doen wij voldoende aan training en opleiding?
  • Hoe staat het met de beheersing van ons productieproces? Krijgen wij voldoende informatie uit de productie waardoor tijdige bijsturing mogelijk is?
  • Waar willen we staan met ons bedrijf over pakweg twee tot drie jaar? Welke acties moet wij nog ondernemen om dit te kunnen bereiken?

Meer informatie?

Mail naar info@dienstencentrum.com of bel 020 5435557 om meer informatie te vragen.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.