DirectSupport.nu!

Financieel advies

De continuïteit van het bedrijf staat of valt met de financiële prestatie. Financiële middelen (voldoende liquide middelen en voldoende eigen vermogen) zijn daarbij cruciaal, want zorgen voor continuïteit in uw bedrijf. 

Of uw bedrijf groot is of juist heel klein, ieder bedrijf heeft inzicht nodig in de eigen opbouw van de financieel administratieve organisatie. Daarbij zijn de kostenbegroting en technische begroting belangrijk maar zeker ook een effectieve explotatie en het gedrag van betrokken medewerkers dat daarbij past om tot efficiency en maximale effectiviteit te komen. Het advies van de Dienstencentrum adviseur is er op gericht zo veel mogelijk managementinformatie te genereren waarop u uw bedrijf kunt (aan)sturen. 

De aanpak van het Dienstencentrum

Ook voor financieel advies kunt u bij het Dienstencentrum terecht. Wij bieden u ter ondersteuning verschillende tools en trajecten om meer grip te krijgen op de financiële zaken van uw onderneming.

Zo bieden wij:

  • Bedrijfseigen kostprijs rapport: Met de bedrijfseigen kostprijzen uit dit rapport, heeft u de juiste basis voor het bepalen van de verkoopprijzen.
  • Kostprijs klein(ere) bedrijven via een internet applicatie: zelfwerkzaamheid met controle door een adviseur on de kosten laag te houden.
  • Bedrijfseigen kostprijscalculatie via een applicatie: Met de juiste kostprijzen heeft u een goede basis voor het bepalen van de verkoopprijzen. U krijgt inzicht in kostenbesparingen en efficiëntie.
  • Calculatiecursus: In deze cursus van 4 dagdelen gaat het om het doel en inzicht in de calculatiemethoden.
  • Haalbaarheidsonderzoek / prognose bij reorganisatie: Voordat u een belangrijke beslissing neemt, zoals een investering of reorganisatie, is het belangrijk dat u een volledig beeld heeft van de (gewenste) effecten.

Meer informatie?

Mail naar info@dienstencentrum.com of bel 020 5435557 om meer informatie te vragen.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.