DirectSupport.nu!

Portfolio Analyse / Product Markt Combinaties

Vraagt u zich wel eens af hoe uw bedrijf presteert ten opzichte van uw concurrenten? En heeft uw assortiment diensten wel toekomst? Heeft u zelf een visie over hoe uw bedrijf er over 3 jaar uitziet? Om op deze vragen antwoord te geven is voor u de Portfolio Analyse tool ontwikkeld. Aan de hand van een tool met vragen kan voor u snel in kaart worden gebracht welke bedrijfspotenties aanwezig zijn en welke positie u met uw producten en diensten heeft ten opzichte van uw markt.

De aanpak van het Dienstencentrum

De Portfolio Analyse tool wordt doorgenomen met de adviseur bij u op het bedrijf. Hiervoor zijn twee dagdelen nodig. De tool is snel en eenvoudig te doorlopen. Door de tool door meerdere leidinggevenden in te laten vullen kunt u als ondernemer inschatten hoe anderen denken over bepaalde product- en dienstgroepen.

BCG-matrix

De Portfolio Analyse tool is gebaseerd op de Boston Consultancy Group Matrix. Met deze matrix krijgt u inzicht in de kansen, bedreigingen van uw product/markt combinaties. En in welke product/markt combinaties geïnvesteerd dient te worden en in welke niet geïnvesteerd dient te worden. Uw eigen BCG matrix wordt opgebouwd uit uw antwoorden op de vragen uit deze tool.

Wat kunt u als ondernemer met de gegevens uit een BCG matrix?

De verschillende producten en diensten, of productgroepen worden weergegeven in het schema en geeft duidelijk inzicht welke producten of productgroepen geld opleveren en welke producten geld kosten. Zo ziet u in welke producten geïnvesteerd dient te worden en welke producten strategisch gezien afgestoten moeten worden.

Bedrijfspotenties

De bedrijfspotenties worden weergegeven in een overzichtelijk schema. Om de goede strategie te bepalen is het belangrijk om te weten waar de sterke en zwakke kanten van een onderneming liggen. De sterke kanten kunnen worden benut en in de zwakke kanten kan worden geïnvesteerd.

Concurrentie analyse

Wie zijn uw concurrenten en waarom gaat een klant naar de concurrent? In deze analyse van de concurrentie positie wordt aangegeven waar uw onderneming sterk is ten opzichte van de concurrentie en welke onderwerpen prioriteit hebben tot veranderen. Nieuwe keuzen gecombineerd met het benutten van uw bedrijfspotenties geeft uw onderneming een meerwaarde ten opzichte van uw concurrenten.

Kosten en meer informatie?

De Portfolio Analyse tool kost € 1.450,= exclusief BTW. U krijgt een ingevulde innovatie tool en kunt deze ook in de toekomst gebruiken als onderbouwing van bepaalde strategische of tactische keuzen.

Mail naar info@dienstencentrum.com of bel 020 5435557 om meer informatie te vragen.