DirectSupport.nu!

Disfunctioneren 

In uw bedrijf draait het om mensen. Het is belangrijk dat uw mensen gemotiveerd en bekwaam zijn. Maar wat te doen als een werknemer niet mee kan of wil meebewegen in de door u gewenste richting? Of om een heel andere reden niet naar behoren functioneert? Hoe pak je dat aan en welke wettelijke regels spelen daarbij een rol? Een goed advies en deskundige ondersteuning helpen u bij het nemen van de juiste beslissingen.

De aanpak van het Dienstencentrum

De wettelijke ontslagregels bij disfunctioneren zijn in 2015 ingrijpend veranderd. De kantonrechter zal de arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren alleen ontbinden als er aan een aantal specifieke voorwaarden is voldaan. Een ontslag ‘met wederzijds goedvinden’ is vaak een betere oplossing.

Wij hebben veel ervaring met ontslagzaken en alles wat daar bij komt kijken. Van advies tot procederen. Bij het beoordelen van een ontslagdossier kijken we samen met u naar een aantal zaken zoals:

  • Waar schiet de werknemer tekort?
  • Heeft u de werknemer aangesproken op zijn functioneren?
  • Heeft u dit schriftelijk vastgelegd?
  • Wat heeft u gedaan om het functioneren van deze medewerker te verbeteren?
  • Is er een functiebeschrijving beschikbaar?
  • Is het zinvol om een voorstel te doen voor een ontslag met wederzijds goedvinden?
  • Starten we een ontslagprocedure bij de Kantonrechter?

Elke zaak is weer anders. Wij passen ons advies daarop aan. Zo bent u verzekerd van maatwerk. Toegespitst op uw situatie en altijd gericht op het beoogde resultaat.

Meer informatie? 

Heeft u vragen? Bel ons: 020 5435557 of mail naar info@dienstencentrum.com om meer informatie te vragen.