DirectSupport.nu!

Management advies & Coaching

Toekomstgericht ondernemen vereist nieuw leidersschap van het management of de DGA. Maar hoe pak je dat aan als ondernemer? Toch vaak een eenzame positie. Advies en coaching zijn uitstekende middelen om te spiegelen, routes naar verandering te bepalen. Zodat je er niet alleen voorstaat.

De aanpak van het Dienstencentrum

Ontwikkelen van een toekomst gerichte visie

Vreemde ogen dwingen en zien uw bedrijf door een andere  bril dan uzelf of uw medewerkers. Wij hebben veel ervaring in het oplossen van allerlei vraagstukken op managementniveau en het begeleiden van de invoering van deze oplossingen binnen bedrijven. Wij ondersteunen de DGA en het management bij het oriënteren op zijn toekomst, waardoor de onderneming met meer concurrentiekracht kan opereren. Meer informatie….

Uw bedrijf doorlichten

Ook kunnen wij de interne organisatie tegen het licht houden en helpen u door middel het formuleren en uitvoeren van concrete acties. Samenwerking in het team, leidinggeven en motiveren zijn belangrijke sleutelwoorden zijn het besturen van een bedrtijf. Duurzame ontwikkeling van het bedrijf, de directie, management en medewerkers staat bij de advisering door het Dienstencentrum voorop. Als bedrijf kunt u ook met kleine stappen beginnen, bijvoorbeeld met behulp van de Bedrijfswijzer met advies. Meer informatie….

Coaching

Naast advies helpen wij u ook door een luisterend oor te bieden en u te helpen vraagstukken te analyseren, oplossingen te zoeken en u te steunen bij de invoering daarvan. Dit in de vorm van coaching.

Individuele Coaching is een vorm van begeleiden met maximale aandacht voor u als individu. Coaching kan op allerlei aspecten betrekking hebben: vaardigheden, zelfvertrouwen, conflicten, samenwerking, persoonlijke groei, etc. Coaching is vooral iemand in de spiegel laten kijken en hem/haar bewust maken van gedrag. De coach stelt vragen, wijst op oplossingen voor problemen, laat een andere aanpak zien, dwingt tot nadenken en vertelt ook de waarheid.

Het Dienstencentrum heeft ruime ervaring met coaching van mensen die werken in de grafimedia en communicatiemedia bedrijfstak en helpt ook u op professionele wijze op weg!

Afhankelijk van uw wensen en behoeften kan een traject worden uitgestippeld.

Meer informatie?

Voor meer informatie stuur een mail naar info@dienstencentrum.com of bel 020 5435557.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.