DirectSupport.nu!

Arbeidsconflict

Als ondernemer bent u gewend om problemen op te lossen. Ook problemen en meningsverschillen met uw medewerkers zult u meestal samen in overleg oplossen. Soms lopen conflicten uit de hand. Een werknemer claimt bijvoorbeeld meer vakantiedagen of een hoger loon dan waar hij naar uw mening recht op heeft. Of u twijfelt aan de juistheid van een ziekmelding en twijfelt of u wel verplicht bent om loon door te betalen. Op een slepende en kostbare procedure zit u niet te wachten. Een goed advies en deskundige ondersteuning helpen u bij het nemen van de juiste beslissingen.

De aanpak van het Dienstencentrum

In alle arbeidsgeschillen die zich in uw onderneming kunnen voordoen kunt u rekenen op praktisch en deskundig advies van de juristen van het Dienstencentrum. We beoordelen de situatie en toetsen deze aan de wettelijke regels. Heeft de werknemer (deels) gelijk? Is er misschien alleen sprake van een misverstand? Kan het meningsverschil nog in overleg worden opgelost?

Een goede regeling of desnoods procederen

Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. Is een juridische procedure onvermijdelijk, dan kunt u ook rekenen op deskundige juridische bijstand. Wij stellen voor u processtukken op en verdedigen uw belangen bij de kantonrechter. Of onderhandelen met de gemachtigde van de werknemer om op die manier alsnog een goede regeling te treffen.

Elke zaak is weer anders. Wij passen ons advies daarop aan. Zo bent u verzekerd van maatwerk. Toegespitst op uw situatie en altijd gericht op het beoogde resultaat.

Meer informatie?

Heeft u vragen? Bel ons: 020 5435557 of mail naar info@dienstencentrum.com om meer informatie te vragen.