DirectSupport.nu!

Ondernemen

Excellent ondernemen vraagt om adequaat organiseren.

Belangrijk bij het (beter) organiseren van uw onderneming is het scheppen van een goede afstemming tussen de mensen, de middelen en de bedrijfsprocessen die worden uitgevoerd om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken.  Zijn in uw organisatie de doelstellingen altijd voor iedereen duidelijk? Zijn uw mensen toegerust op hun taak en zijn zij gemotiveerd? Zijn de afspraken bekend waardoor het handelen van u en uw medewerkers snel, efficiënt en foutloos kan plaatsvinden?

Waar ondersteunen wij?

Op het gebied van ‘Ondernemen’ kan het Dienstencentrum uw bedrijf op diverse manieren ondersteunen.

  • Management advies & coaching:

 Ontwikkelen toekomstvisie: onze bedrijfskundige advisering richt zich op ontwikkelen van een visie voor langere termijn en het doorlichten van de interne organisatie. Kernadvies Strategie is een kort programma van maatwerk-ondersteuning voor kleinere MKB-bedrijven die met hun toekomst aan de slag willen gaan.

 Uw bedrijf doorlichten: U bent meegegroeid met het bedrijf. En als er dan bepaalde gewoontes zijn ontstaan die niet nodig zijn of beter kunnen, dan zie je dat niet altijd meer. Een frisse kijk kan in zo’n geval verhelderend werken. Uw bedrijf wordt doorgelicht op een aantal punten.

  • Kwaliteitsmanagement en LEAN: dit zijn managementsystemen om de kwaliteit binnen een bedrijf vast te leggen en structureel te verbeteren. Van onder andere het verminderen van faalkosten, klachtenregistraties, klanttevredenheidsonderzoeken en het efficiënt inrichten van de processtroom.
  • Voedselveiligheid BRC: een product mag de volksgezondheid geen gevaar aanbrengen. Bedrijven die verpakkingen- en verpakkingsmaterialen produceren, kunnen hiermee te maken krijgen. Wat betekent dit voor u?
  • Informatiebeveiliging en AVG: Informatiebeveiliging heeft als doel de bescherming van digitale informatie tegen een breed scala bedreigingen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen en bedrijfsrisico’s te minimaliseren.
  • Verkoop en Marketing: wij ondersteunen bedrijven die aan slag willen gaan met verkoop en marketing of deze activiteiten verder willen inbedden in de organisatie. Dit doen wij door middel van onderzoek, advies en opleidingen.
  • MVO: wij zetten samen met u een route uit naar de toekomst waar we allemaal veel meer zullen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
  • Financieel advies: wij helpen u met om helder inzicht te krijgen in de diverse aspecten van de financiële organisatie en de sterke en minder sterke kanten van uw bedrijf op dat terrein.

Wat kunt u verwachten?

Ons advies is concreet, praktisch toepasbaar, persoonlijk en op maat voor uw bedrijf. We inventariseren door middel van een gesprek uw behoeften en komen vervolgens met een uitgewerkt voorstel/offerte. Hierin staat precies uitgewerkt wat we gaan doen, hoe we dit doen en welke kosten hieraan verbonden zijn.

Zelf Scan

Een eerste korte gratis check kunt u doen door de gebruik te maken van onze Zelf Scans (www.zelfscan.eu) onder andere de Scan Strategie te doen (via deze link).  Nadat, voor elke scan, in kaart is gebracht waar verbeteringen gewenst zijn, kunnen  wij u met concrete middelen begeleiden bij het realiseren van uw doelstelling, namelijk het realiseren van een vitaal krachtige organisatie waarin het zowel voor u als ondernemer als voor de werknemers plezierig werken is.

Staf Zekerheid

Dit adviesconcept is speciaal voor het MKB ontwikkeld om gegarandeerd, goed en goedkoop te werken aan rendementsverbeteringen binnen uw bedrijf. Het maakt bij dit concept niet uit of het om financiële verbeteracties gaat, duurzaam ondernemen of duurzame inzetbaarheid van mensen. Dit concept – gebaseerd op pecifiek blauwdrukmateriaal – is toonaangevend door haar transparante en praktische aanpak. Hierdoor gaat het advies snel en doelgericht. Meer informatie? Klik hier!

Meer informatie?

Voor meer informatie stuur een mail naar info@dienstencentrum.com of bel 020 5435557.

Downlaod brochure: Excellent ondernemen.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.