DirectSupport.nu!

Handboek & Checklist Huishoudelijk reglement voor kleine(re) bedrijven

De wereld verandert, uw bedrijf verandert, wet- en regelgeving verandert. In het kader van goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid van medewerkers is het van belang om sommige zaken en afspraken te regelen. Dat kan in een bedrijfseigen huishoudelijk reglement. Het complete Handboek Huishoudelijk Reglement kan u helpen er een op te stellen.

Veel afspraken die u met uw personeel maakt, hoeven niet per se in de arbeidsovereenkomst te worden opgenomen. Sommige zaken kunt u ook algemeen regelen. In het bedrijfsreglement kunt u deze afspraken vastleggen. Het betreft veelal praktische zaken, die bevorderlijk zijn voor een prettige samenwerking in het bedrijf. Zo zijn er een aantal regels die voor alle werknemers gelden en die bedoeld zijn om de dagelijkse gang van zaken in uw bedrijf goed, ordelijk en soepel te laten verlopen. Denk bijvoorbeeld aan kledingvoorschriften, rookbeleid en veiligheid.

Veel voordelen

Sommige zaken bent u bij wet verplicht te melden, andere zaken behoren tot ‘goed werkgeverschap’. Maar ook zaken op het gebied van ‘ongewenst gedrag’ (waaronder seksuele intimidatie, pesten en geweld), spelregels rondom ziekte, gedragscodes voor het gebruik van internet, hard- en software, (mobiele) telefonie. Kortom: alles wat u nodig heeft om de noodzakelijke regels en afspraken in uw organisatie te formaliseren. Dit schept niet alleen duidelijkheid binnen uw organisatie, maar door een juiste toepassing van dit reglement kunnen bedrijfsrisico’s verminderd worden, onnodige problemen of conflictsituaties voorkomen worden en oorzaken voor verzuim verkleind worden.

Hoe werkt het?

U kunt kiezen uit het complete handboek huishoudelijk reglement of de checklist.

Het complete Huishoudelijk reglement is een Word-document met leeswijzer, praktische werkinstructies en blauwdrukmateriaal per onderwerp. Waar nodig staat gemarkeerd waar u iets moet in of aanvullen om het op uw situatie af te stemmen (uw bedrijfsnaam bijvoorbeeld).

Als u zelf al een reglement heeft dan kunt u gebruik maken van de Checklist Huishoudelijk Reglement. Een pdf-document waarin overzichtelijk beschreven staat wat er in het regelement moet en mag staan, zodat dit gespiegeld kan worden aan wat u al heeft geregeld en of dit nog voldoet aan alle wettelijke kaders en de regels zoals gesteld vanuit de Arbo RI&E en het Arbobeleid.

Heeft u zelf geen tijd om uw eigen document onder de loep te nemen en het vervolgens gebruiksklaar te maken voor uw bedrijf? Dan kunnen wij u dat natuurlijk uit handen nemen.

Onderwerpen

  • Algemene informatie
  • Arbobeleid
  • Communicatie
  • Gedragsregels
  • Regelingen
  • Voorzieningen personeel

 

Specificaties

Handboek Huishoudelijk reglement: uitgever: Dienstencentrum, Nederlandstalig 50 pagina’s, prijs: € 495,-

Checklist Huishoudelijk reglement: uitgever: Dienstencentrum, Nederlandstalig 15 pagina’s, prijs: € 49,-