DirectSupport.nu!

Kernadvies Bedrijfsscan

Op verzoek van vooral kleinere bedrijven heeft het Dienstencentrum een kernadvies versie (en dus goedkopere versie) van de bedrijfsdoorlichting ontwikkeld. Ook deze ondernemers en managers lopen tegen het gegeven aan van “bedrijfsblindheid”. Men heeft een hele tijd geleden de organisatie ingericht. En wanneer stelt men zich de vragen: waarom doen we het eigenlijk zo? Kan het anders en efficiënter en goedkoper? Vreemde ogen kijken dan op een onafhankelijke wijze naar het bedrijf.

De aanpak van het Dienstencentrum

Hoe wordt Kernadvies Bedrijfsscan uitgevoerd? Een van de bedrijfsadviseurs van het Dienstencentrum neemt tijdens een bedrijfsbezoek van een halve dag een gestructureerde vragenlijst met u door. Ook wordt uw bedrijfsvoering bekeken. De vragen zijn zo ingedeeld dat een snel inzicht wordt gekregen in de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering zoals:  commercie, productie en innovatie in uw bedrijf.

Op basis van onze ervaringen bepalen wij op welke punten u het beter of slechter doet in vergelijking de norm die is gebaseerd op onze ervaringen met andere bedrijven. Daarmee wordt de basis voor een concreet plan met actiepunten gelegd. Dit plan krijgt na het bedrijfsbezoek toegestuurd.

Op basis van dit plan kunt u zelf aan de slag met het doorvoeren van verbeteringen in de organisatie om de effectiviteit en efficiëcy te verhogen. Indien u verdere hulp bij de invoering wilt kunt u onze werkboeken gebruiken of extra hulp van één van onze adviseurs inschakelen. De Kernadvies Bedijfsscan is vooral geschikt voor de bedrijven met 15 of minder werkzame personen.

Meer informatie?

Bel ons voor het krijgen van meer informatie. In een kort gesprek geven wij u vrijblijvend de juiste informatie. Bel voor een afspraak: 020 5435557 of mail naar info@dienstencentrum.com om meer informatie te vragen.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.