DirectSupport.nu!

Informatiebeveiliging Basis

Er komt een steeds strengere handhaving van privacywetgeving, waaronder de wettelijke meldplicht van datalekken. Als uw organisatie een fout maakt en onzorgvuldig is geweest en/of uw mensen lichten de Autoriteit Persoonsgegevens niet in, dan kunt u een stevige boete verwachten. De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/internationaal: GDPR) maakt deze eisen duidelijker, waaronder het aanleggen van een register van bewerkingen.

Bedrijven horen bij regelmaat hun klanten nieuwe eisen stellen: er moet zorgvuldig met hun informatie worden omgegaan. Adressenbestanden, marketingcampagnes mogen niet uitlekken, jaarverslagen, vertrouwelijke informatie, intellectueel eigendom. Hoe belangrijk is dit voor u? En hoe houdt u de risico’s in de greep?

De aanpak van het Dienstencentrum

Het Pakket Kernmaatregelen bestaat uit een aantal documenten en invuloefeningen die u zelfstandig of begeleid uit kunt voeren. Op dit niveau neemt u direct maatregelen die een aantal belangrijke risico’s dekken, zoals de plicht rondom de wet datalekken. Ook wordt het bewustzijn van de medewerkers direct verbeterd – 70% van de incidenten ontstaat immers uit simpele menselijke handelingen. En u structureert en borgt de beschikbaarheid van de belangrijkste informatie in uw bedrijf.

In het pakket vindt u praktische procedures, instructies of registers waarmee u:

 • Voldoet aan de nieuwste wettelijke verplichtingen (AVG)
 • Zorgt voor bewustzijn, duidelijkheid en risicobeheersing van de werkzaamheden van uw medewerkers en leveranciers via:
  –  Uw eigen beleidsverklaring
  –  Geheimhoudingsovereenkomsten voor uw personeel en uw leveranciers
  –  Huishoudelijk reglement met daarin o.a.:    – Gebruik van IT-voorzieningen
  – Omgaan met (vertrouwelijke) informatie
  – Sanctiebeleid
 • Borgt het veilig stellen van uw essentiële informatie door: Procedure Back-up en Restore

U kunt het Basispakket aanschaffen en zelf aanpassen naar uw eigen organisatie. Ook kunt u kiezen voor een instructiebezoek, begeleiding op locatie of op afstand, of totale uitbesteding van deze onderwerpen aan ons.

Meer informatie?

Mail naar info@dienstencentrum.com of bel 020 5435557 om meer informatie te vragen.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.