DirectSupport.nu!

Scan Duurzame Inzetbaarheid bedrijven

De Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid is een praktische online vragenlijst die het personeelsbeleid langs de lat van duurzame inzetbaarheid legt. De tool houdt u een spiegel voor van het huidige beleid in uw bedrijf en geeft aan waar en hoe u uw personeelsbeleid verder kunt optimaliseren. Het instrument is ontwikkeld met ondersteuning en goedkeuring van het Ministerie van Economische Zaken. 

Wat levert het u op?

De Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid laat u snel en praktisch zien hoe de vlag erbij hangt op verschillende thema’s rondom het thema duurzame inzetbaarheid.

 

De belangrijkste voordelen zijn:

  • De scan dient als startmotor voor directie, management of P&O bij het (opnieuw) formuleren van de strategie rond inzetbaarheid en vitaliteit.
  • U krijgt direct integraal inzicht in zwakke en sterke punten van het personeelsbeleid en de manier waarop u verbeteringen kunt realiseren.
  • U krijgt cijfermatig inzicht over onder andere het personeelsbestand, verzuimkosten en opleidingsaspecten, met daarbij een advies-op-maat.

De Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid bestaat uit drie onderdelen:

  • Scan personeelsbeleid Strategie
  • Duurzame Inzetbaarheid
  • Cijfers Duurzame Inzetbaarheid (optioneel)

Scan personeelsbeleid

In dit eerste deel toetst u het personeelsbeleid op acht onderdelen die samen bepalen of uw mensen nu al, en in hoeverre, duurzaam inzetbaar zijn. Uw antwoorden op de stellingen worden duidelijk gepresenteerd in een grafiek. Onder treft u een voorbeeld aan. Per onderdeel krijgt u een nadere toelichting op uw score en op uw totale score voor alle acht onderdelen. Dat leidt tot doelmatige handvatten voor het verbeteren van de inzetbaarheid van uw
medewerkers waar u snel mee aan de slag kunt.

Strategie Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een ‘containerbegrip’ dat in de praktijk voor ieder bedrijf een andere betekenis heeft en om andere oplossingen vraagt. Organisaties kunnen immers veel van elkaar verschillen. Uw medewerkers duurzaam inzetbaar maken en houden is dus altijd maatwerk. De aanpak moet passen bij de strategie, de doelstellingen, kenmerken en behoeften van uw bedrijf. Onze Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid biedt u daarom
aan de hand van strategische vragen praktische handvatten voor een bedrijfseigen aanpak.

Cijfers Duurzame Inzetbaarheid (optioneel)

Duurzame inzetbaarheid gaat in eerste instantie over uw eigen medewerkers. Daarbij komen aspecten aan bod als leeftijdsopbouw, opleidingsniveau, verzuim en opleidingsbudget. Onze Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid geeft u (optioneel) cijfermateriaal waarmee u meer inzicht krijgt in de omvang van het (eventuele) probleem en dus een betere, op informatie gebaseerde analyse kunt maken. De kans dat de door u gekozen strategie succes heeft, wordt daarmee een stuk groter!

De Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid zet uw onderneming (weer) op het goede spoor. Met de resultaten kunt u gericht aan de slag om uw personeelsbeleid te verbeteren. Met als doel: zorgen voor duurzaam inzetbare medewerkers die waarde toevoegen aan uw bedrijf. Nu en in de toekomst.

Meer informatie?

Wilt u aan de Scan inzetten voor uw bedrijf? Bel 020 5435557 of mail naar info@dienstencentrum.com. Inloggen met de code? Klik hier voor de Scan Duurzame Inzetbaarheid!