DirectSupport.nu!

Persoonlijke Profiel Analyse

Het instrument om inzicht te krijgen in de ontwikkelmogelijkheden van uzelf of uw medewerkers!

De Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) kunt u gebruiken om de competenties (kennis, vaardigheden en houdingsaspecten) van uzelf of uw medewerkers te meten. Hierdoor kunt u samen beter bepalen waar en hoe de medewerker in uw bedrijf kan worden ingezet. Een snel en voordelig instrument dat u meteen inzicht geeft in de talenten, groeipotentie en carrièremogelijkheden van uzelf of uw medewerkers.

In combinatie met een functieanalyse (de Specifieke Taak Analyse) kunt u een optimale match maken van functie en persoon. Bovendien helpt de STA u om een competentiegericht functieprofiel op te stellen.

PPA

PPA kan worden ingezet om:

  • de juiste persoon te selecteren
  • te bepalen wie voor promotie in aanmerking komt
  • teams samen te stellen
  • motivatie en gedrevenheid te meten om verloop te minimaliseren
  • nauwkeurig te kunnen bepalen welke ontwikkelingstrajecten voor uw organisatie effectief zijn
  • het prestatieniveau te optimaliseren
  • problemen binnen de organisatie of in teams op te lossen
  • de motivatie te vergroten
  • het personeelsverloop terug te dringen
  • effectiever leiding te geven

De aanpak van het Dienstencentrum

Het invullen van de Persoonlijke Profiel Analyse via een internetapplicatie duurt gemiddeld ± 8 minuten. Met de PPA rapportage beschikt u dan over een gedragsprofiel van de persoon waarin sterkten en mogelijke beperkingen, wijze van communiceren, waarde voor de organisatie, motivatoren, de grootste vrees en het gedrag onder druk naar voren komen. De vragenlijst (1 A-4) is eenvoudig en snel in te vullen waarna de resultaten al binnen 24 uur aan u kunnen worden teruggekoppeld.

Aanvullende rapportages

Op basis van een ingevulde PPA kunnnen wij diverse aanvullende rapportages opstellen, die u in staat stellen personen aan functies te koppelen en uw medewerkers aan te sturen, begeleiden, ontwikkelen en opleiden. Het Dienstencentrum  is gecertificeerd voor het toepassen van deze methode en het uitvoeren van een Persoonlijke Analyse (PPA) en Functieanalyse (STA).

Scan Gedragsananlyse (PPA light)

De Gedragsanalyse is een combinatie van een digitale tool en een aantal sessies waarin interventies plaats vinden om het gedrag van een medewerker effectief te doen zijn in uiteenlopende situaties. Het is een beperktere en goedkopere varsie van de PPA. Meer informatie…..

Meer informatie?

Mail naar info@dienstencentrum.com om meer informatie te vragen of bel 020 5435557.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.