DirectSupport.nu!

Informatiebeveiliging Kernadvies

We werken vaak met gegevens van anderen, klanten en hun eindafnemers. Vanuit de Europese wetgeving worden er steeds strengere eisen gesteld om de handhaving van privacy te waarborgen. Als uw organisatie een fout maakt en onzorgvuldig is geweest en bij fouten wordt de Autoriteit Persoonsgegevens niet ingelicht, dan kunt u stevig op de vingers worden getikt met hoge boetes als gevolg, De ingevoerde  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/internationaal: GDPR) maakt deze eisen duidelijker, waaronder het aanleggen van een register van bewerkingen.

Bedrijven horen bij regelmaat hun klanten nieuwe eisen stellen: er moet zorgvuldig met de informatie van klanten worden omgegaan. Adressenbestanden, marketingcampagnes mogen niet uitlekken, jaarverslagen, vertrouwelijke informatie, intellectueel eigendom. Hoe voldoet u op deze thema’s aan de regels? Indien u geen inzicht heeft in uw situatie met betrekking tot uw informatiebeveiliging kies dan voor het Informatiebeveliging Kernadvies.

De aanpak van het Dienstencentrum

Informatiebeveiliging Kernadvies bestaat uit een bedrijfsbezoek, een aantal documenten en invuloefeningen die u zelfstandig of begeleid uit kunt voeren. Hierdoor krijgt u in een hele korte tijd een diagnose van uw specifieke situatie. U ontvangt een korte rapportage waarin de risico’s worden aangegeven, het belang ervan voor uw bedrijf en mogelijke oplossingsmogelijkheden.

Meer informatie?

Mail naar info@dienstencentrum.com of bel 020 5435557 om meer informatie te vragen.