DirectSupport.nu!

Kostprijsrapport

Of uw bedrijf groot is of juist heel klein, ieder bedrijf heeft bedrijfseigen kostentarieven nodig. De flexibele opzet maakt het mogelijk voor ieder type bedrijf maatwerk te leveren. Om tot een bedrijfseigen kostprijs te komen, is inventarisatie van een aantal gegevens noodzakelijk. Deze hebben betrekking op:

  • kostenbegroting
  • technische begroting

De begroting voor de komende periode wordt als uitgangspunt genomen.Door de Dienstencentrum adviseur wordt de verzamelde gegevens verwerkt. De gegevens van uw onderneming worden door ons overzichtelijk gerangschikt met als eindresultaat een kostprijsrapport voor uw onderneming.

Alvorens een definitief rapport wordt opgesteld, wordt een conceptrapport vervaardigd. Uw bedrijf wordt geanalyseerd en een vergeleken met de in de sector bestaande kostprijsmodellen en kengetallen. Dit concept wordt met u besproken. Vervolgens kunnen er nog enige aanpassingen en/of toevoegingen plaatsvinden. Daarna wordt dan het definitieve kostprijsrapport aan u toegezonden.

U heeft nu een instrument in handen dat u kunt gebruiken bij de vaststelling van de kostprijs per order, waarmee u ook uitstekend onderbouwde offertes kunt uitbrengen. Het rapport met het advies geeft u veel managementinformatie waarop u uw bedrijf kunt (aan)sturen. 

Kosten

De kosten varieren per bedrijfsgrootte en de prijzen zij exclusief BTW:

  • 01-15 wp  € 1495.-
  • 16- 50 wp € 2150,-
  • 51+ wp     € 2750,-

Meer informatie?

Mail naar info@dienstencentrum.com of bel 020 5435557 om meer informatie te vragen.