DirectSupport.nu!

Duurzame inzetbaarheid medewerkers

Duurzame inzetbaarheid is een breed begrip. Het gaat over vitaliteit en gezondheid van medewerkers. Maar ook over ontwikkelmogelijkheden, het leren van nieuwe kennis en vaardigheden, toekomstperspectief, motivatie, productiviteit en werkplezier. Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema geworden omdat mensen tot op steeds latere leeftijd doorwerken en wel ‘bij’ moeten blijven. Maar er zijn nog vele andere argumenten om werk te maken van duurzame inzetbaarheid. Denk aan: verlagen van ziekteverzuim, bevordering flexibiliteit van het bedrijf, werkzekerheid, betere kansen op de arbeidsmarkt, werkplezier en gezondheid. 

Meten is weten!

Bedrijven die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Waar te beginnen? Allereerst zijn bewustwording en inzicht nodig. Hoe meet je de stand van zaken rond thema’s van duurzame inzetbaarheid? Het Dienstencentrum heeft daarvoor de Duurzame inzetbaarheidsscan werknemers ontwikkeld. De scan meet hoe je er als medewerker voor staat op een aantal onderwerpen die belangrijk zijn voor duurzame inzetbaarheid: werkplezier, werk en gezondheid, werk-privébalans, relatie met collega’s en leidinggevende, vakbekwaamheid en toekomstperspectief.

Na het invullen van de scan, een digitale tool met vragen over deze onderwerpen, volgt er een rapport dat inzicht geeft over waar de kansen en risico’s liggen als het gaat om duurzame inzetbaarheid. Ook bevat het rapport tips en aandachtspunten om (nog) beter vitaal aan het werk te kunnen blijven.

Hoe werkt het?

Afhankelijk van de situatie vindt er eerst een (oriëntatie)gesprek plaats met de directeur, leidinggevende en/of de medewerker. Daarna wordt de scan ingevuld. Het rapport dat daaruit volgt, wordt besproken met de invuller. De resultaten worden verdiept en getoetst, resulterend in een actieplan. De uitvoering van het actieplan kan uit twee dagdelen of meer bestaan en wordt geëvalueerd. Er vindt een terugkoppeling plaats met de directie van het bedrijf.

 

Meer informatie?

Mail naar info@dienstencentrum.com om meer informatie te vragen. Voor de brochure Scan Duurzame inzetbaarheid klikt u hier.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.