DirectSupport.nu!

Data Security Risico Inventarisatie en Evaluatie

U loopt verhoogd risico omdat het bedrijf producten en dienstverlening levert met een verhoogd risico. Daarom is het verstandig om voor uw organisatie te bepalen wat het risico is en hoe dat beheerst kan worden.

U wilt weten of uw organisatie goed omgaat met informatiebeveiliging? Met de Data Security RI&E van het Dienstencentrum brengt u snel en op een praktische, bij u bekende wijze,  alle risico’s van uw digitale werkvloer in kaart en krijgt u een betrouwbaar beeld over de situatie met betrekking tot uw informatiebeveiliging. Hierbij worden de meest belangrijke aandachtsgebieden van uw informatiebeveiliging onder de loep genomen. Pas als u weet wat de risico’s zijn kunt u de juiste maatregelen nemen. 

De aanpak van het Dienstencentrum

Met de online tool: “Data Security RI&E” heeft u steeds toegang tot actuele kennis van deskundigen. U inventariseert eenvoudig en snel specifieke risico’s van uw bedrijf en beheert online taken en deadlines. U legt een aan uw informatiesystemen gekoppeld register van verwerkingsactiviteiten vast en beheert incidenten en Data Protection Impact Assessments.

Na de evaluatie van uw informatiebeveiliging maken we een plan van aanpak met verbeterpunten om het risico op problemen met de informatie beveiliging te verlagen.Wij geven u inzicht wat nu goed gaat en waar uw organisatie structurele verbeterpunten heeft.

Certificering

U kunt uw Data Security RI&E op twee manieren certificeren:

  • De zogenaamde zelfverklaring: In de zelfverklaring legt de ondertekenaar verantwoording af over hoe hij/zij de Data Security RI&E heeft toegepast in de eigen onderneming. Organisaties analyseren en verbeteren indien nodig hun organisatie ten aanzien van Data Security en voeren de maatregelen in de praktijk door, voordat ze de SCCI zelfverklaring ondertekenen en communiceren. Neem voor meer informatie contact op met uw adviseur.
  • Certificering Data Security RI&E door de SCCI: Het hebben van een officieel getoetste Data Security Risico-Inventarisatie en Evaluatie behoort tot een van de mogelijkheden om je als bedrijf te onderscheiden.. Uit reacties van bedrijven bleek namelijk vaak dat zij zich verder wilden onderscheiden op het gebied van Data Security. Neem voor meer informatie contact op met uw adviseur.

Meer informatie?

Mail naar info@dienstencentrum.com of bel 020 5435557 om meer informatie te vragen.

 De leveringsvoorwaarden vindt u hier