DirectSupport.nu!

LEAN 8 verspillingen

In eerste instantie was Lean alleen van toepassing op productieprocessen, maar inmiddels wordt de methode veel breder ingezet. Elk proces in elk type organisatie kan bekeken worden met een ‘Lean bril’ op. Want in bijna elke situatie kun je efficiënter handelen wanneer je let op onnodige verspillingen. En het mooie is: wanneer je minder tijd kwijt bent aan werkprocessen, blijft er meer ruimte over om te focussen op de behoefte van je (interne) klant.

Verspillingen zijn onder te verdelen in 8 typen verspillingen:

  • Fouten. Een vergissing is menselijk, maar wel heel inefficiënt. Fouten moet namelijk worden hersteld, wat energie, tijd en geld kost.
  • Wachten. Als processtappen niet goed op elkaar aansluiten ontstaat er wachttijd. Het onnodig wachten op of zoeken naar materialen en informatie zorgt voor een langere doorlooptijd van een product of dienst en de vertraging zorgt voor een daling in de productie.
  • OverbewerkingAls de behoeften van klanten niet helder zijn, bestaat de kans dat er meer gedaan wordt dan een klant nodig heeft.
  • Overproductie. Produceer alleen wat de klant vraagt. Zo voorkom je verspilling van tijd of grondstoffen. Ook kom je niet met onnodige voorraden te zitten.
  • Voorraad. Meer materialen of informatie op voorraad hebben dan nodig is voor het proces kost tijd en geld.
  • Bewegen. Onnodige bewegingen van mensen wordt hier onder geschaad. Optimale looproutes en overzicht op de werkplekken draagt direct bij aan het voorkomen van deze verspilling.
  • Transport. Verspilling van transport vindt plaats als er te veel, te weinig of met vertraging getransporteerd wordt.
  • Talent. Het niet optimaal gebruiken van de kennis en kunde van de mensen zorgt voor verspilling van kennis en talent, maar ook voor vermindering in uitdagingen en werkplezier.

Veel verspillingen hebben raakvlakken met elkaar. Wanneer één verspilling wordt aangepakt, heeft dit vaak een positief sneeuwbaleffect. Als de overproductie bijvoorbeeld beperkt wordt, is er minder transport en beweging nodig en krimpen de voorraden. Als talent optimaal wordt ingezet, daalt het aantal fouten en de daaruit voortkomende wachttijd.

De aanpak van het Dienstencentrum

Herkent u een van bovenstaande verspillingen? Dit zijn verspillingen die we bij elk bedrijf tegenkomen in willekeurige branche. Het kost bedrijven niet alleen tijd, maar ook geld en of klanten, omdat klanten niet willen betalen voor deze verspillingen. Onze adviseur gaat samen met uw medewerkers de belangrijkste verspillingen binnen uw organisatie in kaart brengen en draagt daarnaast concrete oplossingen aan. Ook kunt u rekenen op een actieplan voor het elimineren van deze verspillingen, want voorkomen is beter dan genezen.

Resultaat

Met deze module creëren we niet alleen een overzicht aan verspillingen, maar ook een verhelderde blik bij uw medewerkers, waardoor men verder leert kijken dan hun dagelijkse werkzaamheden en constructief kunnen bijdragen aan een gezonde organisatie.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs. Het Dienstencentrum denkt graag met u mee over het best passende advies. Wanneer u ons wilt inschakelen, heeft u altijd eerst een (vrijblijvend) gesprek met één van onze adviseurs. Er wordt in goed overleg vastgesteld hoe uw vraagstuk het best ‘op maat’ kan worden opgelost en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Daarna kiest u of u met het Dienstencentrum in zee gaat. Email naar: info@dienstencentrum.com of bel ons: telefoonnummer: 020 5435557