DirectSupport.nu!

Duurzame inzetbaarheid 

Bedrijven zijn veel bezig met (proces)veranderingen binnen het bedrijf. Daarbij zijn natuurlijk de medewerkers van groot belang. De inzet en betrokkenheid van medewerkers zijn bittere noodzaak om het bedrijf draaiende en succesvol te houden. De winst van uw bedrijf wordt gehaald uit uw medewerkers.

Investeren in de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers levert niet alleen geld op doordat de productiviteit wordt verhoogd, maar ook doordat het probleem oplossend vermogen wordt verhoogd en medewerkers kansen leren zien in plaats van bedreigingen. Duurzame inzetbaarheid is een ‘containerbegrip’ dat in de praktijk voor ieder bedrijf een andere betekenis heeft en om andere oplossingen vraagt. Organisaties kunnen immers veel van elkaar verschillen. Uw medewerkers duurzaam inzetbaar maken en houden is dus altijd maatwerk. De aanpak moet passen bij de strategie, de doelstellingen, kenmerken en behoeften van uw bedrijf.

Werkgevers staan dus voor belangrijke uitdagingen. Hoe blijf je aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers? En hoe krijg je mensen mee met alle veranderingen die uw bedrijf moet ondergaan zonder dat hun motivatie minder wordt of medewerkers zelfs helemaal uitvallen. Hoe houd je vooral ook al uw mensen, ouderen én jongeren, zo lang mogelijk gezond, gemotiveerd en goed gekwalificeerd aan het werk?

De aanpak van het Dienstencentrum

Het Dienstencentrum heeft de expertise op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Wij helpen u met thema’s als:

 • Arbobeleid
 • Verzuimbeleid
 • Arbeidsvoorwaaarden en organisatie van het werk
 • Arbeidsinhoud
 • Gezondheidsbeleid
 • Personeelsbeleid
 • Leiderschap en bedrijfscultuur
 • Opleidingsbeleid
Hoe helpen wij?

Wij kunnen u ondersteunen door middel van:

 • Inzet van instrumenten zoals de Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid, Duurzame inzetbaarheid medewerkers, Scan Gedragsanalyse en de scan Competenties en ontwikkeling.
 • Plegen van interventies
 • Workshops met ondernemer/management en/of de medewerkers
 • Coaching van leidinggevenden en medewerkers
 • Coaching van directie en management
 • Groepsgesprekken
 • Persoonlijke Profiel Analyses
 • Doen van onderzoek

Meer informatie?

Mail naar info@dienstencentrum.com om meer informatie te vragen. Voor de brochure Scan Duurzame inzetbaarheid klikt u hier.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.