DirectSupport.nu!

Ontwikkelen van een toekomst gerichte visie

Bedrijven in de communicatie keten werken in een continu veranderende omgeving. In de turbulente tijd waarin we leven, veranderen de technologie, marktomstandigheden en de klantwensen voortdurend.
Beslissingen maken op basis van een ‘onderbuik gevoel’ is een gevaarlijke strategie geworden. Het ontwikkelen van een visie en het planmatig onderbouwen van beslissingen  als onderdeel van een strategie is noodzakelijk. De wil tot overleven in deze sterk veranderende (economische) tijden, vraagt om een toekomstgerichte houding van de directie en het verspreiden van de strategie tot op het onderste niveau in de organisatie. Het wijzigen van een houding in de bedrijfsvoering van alleen maar ‘doen’ naar ‘denken en doen’.

In het verleden hoefden ondernemers zich niet druk te maken over de continuïteit van hun bedrijf. Echter orders lopen terug en omzetten dalen. De concurrentie uit andere regio’s of van de nieuwe communicatie-oplossingen neemt toe. Met als gevolg dat bedrijven slechter gaan presteren. “De toekomst” blijkt uit onderzoek van het Dienstencentrum, is een belangrijke factor waarvan ondernemers “wakker liggen”.

De aanpak van het Dienstencentrum

Een plan als leidraad. Een plan maakt een uw toekomst meer transparant. Het is voor een ondernemer zinloos om een dergelijk traject geheel uit handen te geven. Wij helpen u bij het analyseren van interne en externe ontwikkelingen. Uw eigen betrokkenheid levert u meer kennis, meer creativiteit in de oplossingen op. Wij ondersteunen u en denken mee. Sturend, informatie gevend en bewust werkend aan een einddoel, uw nieuwe koers, samen met u en uw mensen zodat ‘alle neuzen’ in dezelfde richting wijzen en gezamenlijk aan het bereiken van een einddoel wordt gewerkt.

Hulp bij uitvoering

Samen met de adviseur/deskundige ontwikkelt het bedrijf op een praktische manier een missie (wat doen wij, wie zijn wij?), visie (waar gaan we naar toe?) en daarvan afgeleide doelstellingen. De ontwikkelingen in de omgeving en bij uw afnemers en concurrenten worden in kaart gebracht.

Vervolgens wordt gekeken naar de concrete consequenties voor:

  • Producten en diensten (uitbreiding en/of inkrimping producten en diensten, innovatie)
  • Personeel & organisatie (sociale Innovatie, uitbreiding personeel, opleiding, organisatiestructuur, slimmer werken, organisatiecultuur)
  • Marketing en verkoop (welke marketingstrategie, marketingplan, verkoopplan, communicatieplan)
  • Financiën (extra financiering, budgetten, kostenbeheersing, omzet, toegevoegde waarde)

Tenslotte wordt een actieplan opgesteld, met de te ondernemen stappen en activiteiten.

Meer informatie?

Neem contact met ons op voor het krijgen van meer informatie. In een kort gesprek geven wij u vrijblijvend de juiste informatie. Bel voor een afspraak: 020 5435557 of mail naar info@dienstencentrum.com om meer informatie te vragen.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.