DirectSupport.nu!

Functiebeschrijvingen: nuttig en noodzakelijk voor elke onderneming!

Heeft u voor alle werknemers in uw bedrijf een up-to-date functiebeschrijving? De kans is groot dat u deze vraag met nee beantwoordt. Dat geldt namelijk voor heel veel ondernemingen. Waarom zou u daar ook in investeren? Het is toch wel duidelijk wat er van iedereen wordt verwacht?

Waarom een functiebeschrijving?

In een goede functiebeschrijving is in ieder geval opgenomen welke taken binnen deze functie uitgeoefend moeten worden. Wat wordt van een medewerker verwacht die werkzaam is in de functie van bijvoorbeeld planner of medewerker binnendienst? Als je daar over nadenkt levert dat meer op dan alleen een lijstje taken. Het dwingt je om na te denken over de inrichting van je organisatie. Is het gewenst dat de planner contact heeft met de klant of kan dat klantencontact beter  alleen maar via de binnendienst lopen? Zijn er ook uitzonderingen en waarom eigenlijk? Zijn  er overlappingen tussen functies en is dat handig of juist inefficiënt? ‘Matcht” de functie nog wel met wat nodig is in het bedrijf? Zou het anders kunnen, anders moeten?

Het nadenken over de inrichting van de organisatie en ieders rol daar in is al een doel op zich van een functiebeschrijving. Het is daarnaast een onmisbaar instrument bij functionerings- en beoordelingsgesprekken. Als niet precies duidelijk is wat de taken en verantwoordelijkheden van een medewerker zijn (of daar een meningsverschil over bestaat), wordt het lastig om een zinvol gesprek te voeren. Want wat is in dat geval de meetlat aan de hand waarvan je het functioneren beoordeelt?

Maar een functiebeschrijving is ook gewoon nodig om het (cao)loon van een werknemer te kunnen bepalen. De cao schrijft voor dat elke functie ingedeeld moet worden in één van de functieniveaus. 

De aanpak van het Dienstencentrum

Hikt u aan tegen het zelf opstellen van een functiebeschrijving, mist u de tijd of de menskracht om daar intern invulling aan te geven? Beschikt u over functiebeschrijvingen, maar zijn deze inmiddels verouderd? Het Dienstencentrum kan u helpen. Wij kunnen functiebeschrijvingen voor u opstellen of u ondersteunen als u daar zelf mee aan de gang gaat.

Meer informatie?

Voor meer informatie stuur een mail naar info@dienstencentrum.com of bel 020 5435557.