DirectSupport.nu!

Opstellen en beoordelen van contracten

Elke ondernemer heeft te maken met contracten. Dat kan van alles zijn. Huurovereenkomsten, leasecontracten, koopovereenkomsten, overeenkomsten met klanten of leveranciers. In dit soort overeenkomsten kunnen afspraken worden vastgelegd, aansprakelijkheid geregeld, garanties gegeven of beperkt, etcetera.

Een goed opgesteld contract biedt houvast bij onduidelijkheid of onenigheid  over de uitvoering van de overeenkomst. Daarom is het belangrijk om heldere afspraken te maken en daarbij zo volledig mogelijk te zijn. Dat voorkomt onnodige slepende en kostbare juridische procedures.

Het komt natuurlijk voor dat uw contractspartij u een contract min of meer oplegt. Dat kan het geval zijn bij leveranciers of grote opdrachtgevers die met standaardcontracten werken. De onderhandelingsruimte is in dat geval vaak beperkt. Maar ook dan is het zeker zinvol om  nog eens goed naar de tekst van de overeenkomst te kijken. Vaak is het toch nog mogelijk om afwijkende afspraken te maken. Een goed advies en deskundige ondersteuning helpen u bij het nemen van de juiste beslissingen.

De aanpak van het Dienstencentrum

Wij beoordelen contracten en kijken waar voor u de valkuilen zitten. Of we stellen een contract voor u op. U kunt bij ons onder andere terecht voor:

  • Beoordelen van contracten
  • Opstellen van contracten, waaronder arbeidsovereenkomsten
  • Onderhandelingen met contractspartij
  • Toetsen van algemene voorwaarden van uw contractspartij
  • Advies in geval van wanprestatie en over schadevergoeding
  • Voeren van procedures. 
Maatwerk arbeidscontracten

Goede medewerkers zijn van levensbelang voor een bedrijf. Goede afspraken met betrekking tot de arbeidsovereenkomsten ook. Voor een aantal functionarissen is een specifiek arbeidscontract nodig. De afspraken die u met deze werknemers maakt zijn over het algemeen namelijk zo uiteenlopend dat het niet goed te doen is om de afspraken in een standaardtekst vast te leggen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • Arbeidsovereenkomst  (statutair) directeur
  • Arbeidsovereenkomst accountmanager (met targets)

Voor het opstellen van arbeidsovereenkomsten kunt u bij ons terecht. Duidelijke afspraken voorkomen conflicten in de toekomst.

Onderhoudsbeurt arbeidsovereenkomsten

Zijn uw arbeidsovereenkomsten nog wel up-to-date en zijn de gemaakte afspraken nog wel conform de wet en de CAO? Wij lopen uw arbeidsovereenkomst(en) na op eventuele onvolkomenheden. En doen aanbevelingen om ontbrekende bepalingen alsnog op te nemen. nemen.

Interne regelingen op maat

Ook voor het opstellen en beoordelen van andere regelingen binnen uw onderneming, zoals een personeelshandboek of een ziekteverzuimreglement, kunt u bij ons terecht. Elke vraag is weer anders. Wij passen ons advies daarop aan. Zo bent u verzekerd van maatwerk. Toegespitst op uw situatie en altijd gericht op het beoogde resultaat.

Meer informatie?

Heeft u vragen? Bel ons: 020 5435557 of mail naar info@dienstencentrum.com om meer informatie te vragen.