DirectSupport.nu!

Functioneren en Beoordelen

‘Uw personeel coachen en in lijn brengen met uw bedrijfsdoelstellingen’

In grotere bedrijven waar een afdeling Personeel & Organisatie is, wordt de leidinggevende ondersteund. In de kleinere bedrijven is er het de directeur of manager zelf die zich bezig houdt met personele zaken. De ontwikkeling van medewerkers hangt dan af van de toevallig aanwezige competenties en het enthousiasme van de directeur en/of leidinggevende. Functioneren en beoordelen wordt ad-hoc gedaan of helemaal niet, want het invoeren van een functionerings- en beoordelingssysteem kost veel tijd en energie.

Het opzetten van een goed systeem van functionerings- en beoordelingssystemen is meer dan het opstellen van formulieren en twee maal per jaar een gesprek houden met uw medewerkers. Doelstellingen van uw organisatie moeten worden uitgeschreven in kleine delen die voor uw medewerkers te begrijpen en te hanteren zijn. Daarnaast speelt de kennis en ervaring in het leidinggeven en het voeren van gesprekken een grote rol.

De aanpak van het Dienstencentrum

Het Dienstencentrum kan u helpen bij het opzetten van een systeem van functioneren en beoordelen. Wij kunnen wij de leidinggevenden trainen in het voeren van goede functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Verder verzorgt de adviseur van het Dienstencentrum persoonlijke coaching om het leidersschap effectiever te maken zodat het rendement van de relatie tussen leidinggevende en medewerker hoger wordt. Wij kunnen u ondersteunen op de diverse onderdelen van het persoonlijk functioneren zoals: motiveren en leidinggeven, onderhandelen, omgaan met conflicten, samenwerking en bij besluitvormingsprocessen.

Meer informatie?

Wilt u graag persoonlijk met ons kennis maken neemt u dan contact op voor het maken van een afspraak. In een kort gesprek geven wij u vrijblijvend de juiste informatie. Bel voor een afspraak: 020 5435557 of mail naar info@dienstencentrum.com om meer informatie te vragen.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.