DirectSupport.nu!

Hoe tevreden zijn uw medewerkers, Onderzoek Medewerkers Tevredenheid MKB

Medewerkers die plezier hebben in hun werk en lekker in hun vel zitten, hebben daar niet alleen zelf profijt van maar leveren ook het bedrijf veel op: prettige werksfeer, lager ziekteverzuim en een hogere productiviteit. Maar hoe meet je de mate van tevredenheid bij medewerkers? En hoe kunnen zowel de medewerkers als het bedrijf daar hun voordeel mee doen? Daarvoor heeft het Dienstencentrum het Onderzoek Medewerkerstevredenheid (OMT) voor het MKB (kleinere bedrijven) ontwikkeld. 

Meten is weten!

Het OMT is een scan, een digitale tool, met vragen over de organisatie van het  werk, de ontwikkelingsmogelijkheden en de psychosociale arbeidsbelasting. Hoe denken medewerkers over de arbeidsvoorwaarden, de inhoud van de functie en de communicatie tussen collega’s en leidinggevenden? Vinden de medewerkers dat zij voldoende mogelijkheden hebben of krijgen om zich te ontwikkelen? Wordt er gepest op de werkvloer, is het werk te hoog gegrepen  of juist beneden kunnen? En is er een goede werk-privébalans? Na het invullen van de scan, volgt er een rapport dat inzicht geeft over waar de kansen en risico’s liggen. Ook bevat het rapport tips en aandachtspunten om tot hogere medewerkerstevredenheid en daarmee tot een succesvoller bedrijf te komen.

Hoe werkt het?

Er vindt eerst een (oriëntatie)gesprek plaats met de directeur.  Daarna wordt de scan door de medewerkers ingevuld. De informatie wordt vertrouwelijk verwerkt en is niet te herleiden naar individuele medewerkers. Het rapport dat daaruit volgt, wordt besproken met de directie en resulteert in een actieplan. De uitvoering van het actieplan, bijvoorbeeld coachingsessies met leidinggevenden en/of medewerkers om de communicatie op de werkvloer en met leidinggevenden te verbeteren, wordt geëvalueerd. Er vindt een terugkoppeling plaats met de directie van het bedrijf.

Meer informatie?

Wilt u graag persoonlijk met ons kennis maken neemt u dan contact op voor het maken van een afspraak. In een kort gesprek geven wij u vrijblijvend de juiste informatie. Bel voor een afspraak: 020 5435557 of mail naar info@dienstencentrum.com om meer informatie te vragen.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier