DirectSupport.nu!

Management Training en Assessment

Met minder mankracht moeten we tegenwoordig hetzelfde werk verrichten. Het beste uit mensen naar boven halen vraagt om goed leiderschap. Maar leiding geven aan een bedrijf kan soms ook eenzaam zijn. Weet u waar uw talenten liggen, uw sterkten? En welke sterkten heeft uw bedrijf nodig? Deze vragen gaan wij met u beantwoorden tijdens een directieseminar van het Dienstencentrum.

Programma:

  • Persoonlijkheidsassessment. Gestart wordt met de beschrijving van uw persoonlijk profiel. Dit doen we met behulp van de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA). De PPA geeft inzicht in het werkgedrag van mensen. In een overzichtelijk rapport krijgt u een goed beeld van uzelf. Bijvoorbeeld over hoe u communiceert, wat u motiveert in het werk, hoe u zichzelf ziet en hoe u zich gedraagt onder druk.
  • Seminar 1: leidinggeven  De eerste seminarbijeenkomst zoomen wij in op het leidinggeven. Naast een korte inleiding over de achterliggende theorie kunt u eigen cases inbrengen. Wat is uw stijl van leidinggeven? Hoe effectief en efficiënt bent u daarin? Wij gebruiken onder andere de uitkomsten van uw PPA om het eigen gedrag in kaart te brengen.
  • Seminar 2: talentontwikkeling Tijdens de tweede seminarbijeenkomst gaan wij dieper in op talentontwikkeling bij uw medewerkers. Wat heeft uw bedrijf aan kwaliteiten nodig? Hoe herkent u deze bij uw medewerkers? Hoe ontwikkelt u deze sterkten?
  • Individueel advies. Tijdens sessies in Schiphol-Rijk krijgt u persoonlijk advies om eigen talenten en/of die van uw medewerkers effectief te benutten.

Incompany training

De training wordt ook incompany verzorgd. Seminar 1 kan in de incompany versie ook bestaan uit workflow management. Hierbij wordt de diverse (informatie) stromen rond een werkplek in kaart gebracht. Hierdoor is de training ook geschikt voor de leiding en medewerkers in een MKB-bedrijf.